TIETOSUOJASELOSTE

1. Rekisterin pitäjä

Sonax maahantuoja, Oy Kaha Ab, valvoo antamiasi tietoja ja on vastuussa henkilötiedoista EU:n tietosuojalain mukaisesti.

Yrityksen tiedot: Oy Kaha Ab, Ansatie 2, 01740 Vantaa

Y-tunnus: 0860717-3

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

tiedot@kaha.fi

3. Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on sopimuksen tuottaminen tai lakisääteinen velvoite. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.               

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakkaiden tilausten käsittely ja arkistointi, palautuskäsittelyn mahdollistaminen, verkkokaupan kehittäminen sekä asiakassuhteen ylläpito ja markkinointi.

5. Mitä tietoja keräämme?

Keräämme seuraavia henkilötietoja:

                           ○ Nimi

                           ○ Postiosoite

                           ○ Puhelinnumero

                           ○ Sähköpostiosoite

                           ○ Mahdollinen yritystieto

                           ○ Tiedot käsitellyistä tilauksista

                           ○ Laskutustiedot

                           ○ Toimitustiedot

                           ○ Tuotearvostelut

                           ○ Verkkokaupan selaustiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta rekisteröitymisen tai tilauksen yhteydessä, lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse tai muissa tilanteissa, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Oy Kaha Ab käyttää Googlen palveluita. Google säilyttää tietoja Yhdysvalloissa ja noudattaa Privacy Shield -suojausta, joka on EU:n uuden tietosuoja-asetuksen mukainen. Tietoja ei luovuteta muille tahoille, ellei se ole Oy Kaha Ab:n tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista. Jos tietojen käsittely tapahtuu Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella, toteutetaan tämä lainsäädännön mukaisesti, EU:n hyväksymiä vakiosopimuslausekkeita noudattaen. Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla. Laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti.

Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Työntekijöiden lisäksi myös verkkopalvelun ylläpitäjillä on pääsy henkilörekisteriin. Verkkopalvelun ylläpitäjien kanssa on tehty tietojenkäsittelysopimus, jossa on määritelty, miten he voivat käsitellä tietoja.

9. Asiakkaan oikeudet

Asiakkaalla on oikeus saada kopio omista henkilötiedoistaan, pyytää virheellisten tietojen oikaisua sekä puutteellisten tietojen täydennystä. Asiakkaalla on myös oikeus vaatia poistamaan kaikki itseään koskevat henkilötiedot, ellei niiden säilytys ole välttämätöntä esimerkiksi kirjanpitolain mukaan.

Mikäli asiakas haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot, tulee pyyntö tehdä kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisteröidyn on kyettävä todistamaan henkilöllisyytensä tietojen tarkistuksen yhteydessä. Rekisterinpitäjän tulee vastata asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa, pääsääntöisesti noin kuukauden kuluessa.

10. Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä (cookies), jotka keräävät tietoa verkkosivustomme käyttäjistä. Evästeet mahdollistavat esimerkiksi Google Analyticsin ja sosiaalisen median markkinoinnin seurannan. Näiden tietojen avulla kehitämme sivustoamme ja tuotamme käyttäjälle kohdennettua markkinointia.

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita sivustot käyttävät asiakkaiden tunnistamiseen ja käyttäjäkokemuksen tehostamiseen. Sonax.fi -sivusto käyttää erityyppisiä evästeitä, joiden käyttöön tarvitsemme käyttäjän suostumuksen. Käyttäjällä on kuitenkin mahdollisuus estää evästeiden käyttö milloin tahansa muuttamalla selaimensa asetuksia siten, että selain ei salli evästeiden tallentamista. Tässä tapauksessa käyttäjä hyväksyy, että evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa palvelun toiminnallisuuteen.